Fiskekort i Storliens Fiskeland, ActivityGroup.Details.Overview.PageTitle, Fiske, Storlien- Visit Åre
  • Fiskekort i Storliens Fiskeland
  • Fiskekort i Storliens Fiskeland

Fiskekort i Storliens Fiskeland

Kategori: Göra, Fiske

I närområdet finns möjlighet till fiske året runt i vacker fjällmiljö, där i stort sett varenda vattensamling är fiskbar.

Storliens Fiskeland

1. Skurdalssjön: Södra delen riklig tillgång på röding. Öring sparsamt. Bra sommar- och vinterfiske. Ca 4,5 km norrut från hotellet. Ingen bilväg.
2. Runes Tjärn: Öring och röding. Sommar- och vinterfiske. Ca 4 km nordost om hotellet. Ingen bilväg.
3. Östra och Västra Skurdalstjärnarna: Öring och röding. Sommar- och vinterfiske. Ca 3,5 resp 4 km norrut från hotellet. Ingen bilväg.
4. 795: Endast röding av god storlek. Sommar- och vinterfiske. Ca 3 km norrut från hotellet. Ingen bilväg.
5. Lövhögstjärn: Öring av god storlek. Bästa fisket på sommaren. Ca 2 km västerut från hotellet. 1 km från bilväg.
6. Rundtjärn: Öring och röding av god storlek. Sommar- och vinterfiske. Ca 0,5 km västerut från hotellet. Bilväg ända fram.
7. Norra och Södra Sandtjärnarna: Öring och röding av god storlek. Sommar- och vinterfiske. Ca 2,5 km västerut från hotellet. Bilväg nästan ända fram.
8. Svarttjärnarna: Öring, röding och bäckröding. Riklig tillgång. Sommarfisket bäst. Ca 1,5 km sydost om hotellet. Bilväg ända fram till ena änden av sjön.
9. Bergtjärn: Öring och röding av god storlek men något svårfiskad. Sommarfisket bäst. Ca 1,5 km sydost om hotellet. 0,5 km från bilväg.
10. Metbäcken: Bäckröding och öring. Endast sommarfiske.
11. Stalltjärn: Öring, röding och bäckröding. Riklig tillgång, sommarfiske. Mitt i byn, mellan järnvägen och E 14.
12. Klevtjärn-Brudslöjan: Bäckröding och öring. Endast sommarfiske. Liten bäck förbi liftarna mot Klevtjärn-Brudslöjan. Bilväg fram till bäckens början Klevtjärn-Brudslöjan, söder om E 14. Bilväg hela vägen.

Endast 3 fiskar/dagkort (spö). 1 dagskort/spö (familjekort max 4 spön).

Välj område

Stäng

Vad söker du?

Din sökning gav inga träffar. Försök igen!
Stäng

Dela:

Stäng
;